چهارشنبه, 23 آبان 1397

منوجهت انجام امور مشاوره با پست الکترونیکی روبرو ارتباط برقرار کنید:
                   Moshavereh@mahshahriau.ac.ir

جهت انجام امور دانشجویی با پست الکترونیکی روبرو ارتباط برقرار کنید:

                     Daneshjoie@mahshahriau.ac.ir 


اطلاعات تماس

نشانی: بندر ماهشهر-بلوار امام خمینی (ره)-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

پست الکترونیکی:pr@mhriau.ac.ir

تلفن:65-06152372653

نمابر:06152338586

کد پستی:۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0